فلکس حامی تیم ملی بدمینتون جمهوری اسلامی ایران

اسپانسر رسمی فدراسیون در مسابقات دهه فجر 1395

فلکس اسپانسر دهه فجر سال 1395

FLEXpro                                                   FLEXpro