اردوی تیم ملی جوانان و بزرگسالان که هم اکنون در شهرستان ساری استان مازندران در حال برگزاری است و تا 96/4/31 ادامه دارد.

نفرات دعوت شده به این اردو آقایان :

1. امیر جباری

2. مهدی انصاری

3. علی حسینخانی

4. محمد پایروند

5. سید آرمین زکی زاده

فلکس پرو حامی تیم ملی بدمینتون جمهوری اسلامی ایران