دوازدهمین دوره مسابقات بدمینتون فضای باز آقایان و چهارمین دوره مسابقات بدمینتون فضای باز بانوان که از تاریخ 96/4/17 لغایت 96/4/23 در بوستان ملت تهران برگزار گردید و نفرات برتر مشخص شدند.
فلکس پرو حامی بدمینتون فضای باز