صحبتهای اختصاصی آقای امیر جباری،قهرمان ارزنده ی کشور با سایت رسمی آسیا

آرزوی سلامتی و موفقیت...


فلکس پرو حامی تیم ملی بدمینتون جمهوری اسلامی ایران
نمایندگی فلکس غرب و شمالغرب کشور

📲📞 0918 416 2060 ملکی
📲📞 0930 650 0510 اسدی